Bostono Lituanistinė Mokykla

Mokinių Registracija

Sugrįžtančios šeimos

Jei jūs jau esate sukūrę paskyrą, šeimos ir mokinio profilius praeitais metais, tada jums reikės

  1. Atnaujinti mokinių profilius savo vaikams. Ypač svarbu kiekviename profilyje pakeisti mokslo metus - 2021-22. Pakeitę metus ir kita informacija, nepamirškite išsaugoti paspaudę "Saugoti" mygtuką.
  2. Mokinio profilio puslapyje sumokekite mokestį už mokslą. Jūsų registracija nebus baigta, kol nebus sumokėta už mokslą. Jei registraciją atšauksite iki rugsėjo 1 d. visas mokestis bus grąžintas.

Naujos šeimos

Jeigu jūs registruojate pirma kartą, privalote laikytis žemiau nurodytos tvarkos. Jūs negalėsite sukurti mokinio profilio ir užregistruoti savo vaiko prieš tai neįvedę šeimos informacijos.

  1. Sukurkite paskyrą (jūs būsite prijungti automatiškai) *
  2. Įveskite šeimos informaciją:
    eikite į "My Family" puslapį ir spauskite „Add Family Information“ mygtuką
  3. Sukurkite mokinio profilius** visiems savo vaikams:
    eikite į "My Children" ir spauskite „Add a New Student“ mygtuką
  4. Mokinio profilio puslapyje sumokekite mokestį už mokslą. Jūsų registracija nebus baigta, kol nebus sumokėta už mokslą. Jei registraciją atšauksite iki rugsėjo 1 d. visas mokestis bus grąžintas.

*    Labai svarbu kiekvienais metais registruojant naudoti tą pačią paskyrą. Jei užmiršite slaptažodį jį bet kada galėsite atstatyti.
**  Tie patys profiliai galios kol jūsų vaikai lankys BLM. Juos tik reikės atnaujinti.


Medicinines formas reikės pasirašinėti elektroniniu būdu DocuSign sistemoje. Formų nereikės spausdinti ir nešti į mokyklą – po registracijos jūs gausite emeilą su nuoroda formų pildymui ir pasirašymui elektroniu būdu saugioje DocuSign sistemoje.